Hướng dẫn nạp

Bước 1 : Truy cập vào https://nap.gamota.com/

Bước 2 : Chọn game Castle Clash

Bước 3 : Nhập IGG ID

Lưu ý: Vui lòng xác nhận đúng tên nhân vật cần nạp để tránh nạp nhầm tài khoản.
IGG ID hiển thị trong game trong mục Cài Đặt

Bước 4 : Chọn gói nạp phù hợp

Bước 5 : Chọn phương thức nạp phù hợp

Bước 6: Thanh toán

Lưu ý: Xác nhận lần cuối tên nhân vật và gói nạp trước khi tiến hành thanh toán.

Đóng

Hướng dẫn cập nhật thông tin

Đóng

B1 : Đăng nhập vào game

B2 : Người chơi có thể cập nhật thông tin vào bảng yêu cầu

Lưu ý : Lord Mobile chỉ dành cho người chơi trên 18 tuổi. Không cập nhật thông tin hoặc dưới 18 tuổi sẽ không thể trải nghiệm.

B3 : Sau khi cập nhật thành công, ấn quay lại để tiến hành trải nghiệm game